Sidebar

  • 中文
  • ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

    ประกาศรับสมัครงาน