Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ และการถ่ายสดพิธีเปิด-ปิด การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)