th th en gb

Sidebar

          พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม นายภูวนาท พรหมดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่๑ จากโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และได้ศึกษาต่อที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งนักศึกทุนดังกล่าว อยู่ในความดูแลของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ดูแลทุน ให้การต้อนรับ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ เมื่อวันพุธที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...