th th en gb

Sidebar

เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต

นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2557

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"

นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 19  ธันวาคม  2557  ณ จังหวัดนครราชสีมา

นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28

นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่  5 – 16 มิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์