th th en gb

Sidebar

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์" ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2560