th th en gb

Sidebar

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภาสินี ทองแท่งใหญ่ นักศึกษาสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา เอกการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน (16-30 สิงหาคม 2560) ซึ่งทำให้ประทศไทยได้ร