th th en gb

Sidebar

ทัพนักกีฬายิงปืน สถาบันการพลศึกษา โดยผู้จัดการทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ฆ้องนำโชค นำทีมเข้ารับโอวาทจากท่านสมชาย ประเสริฐศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา วงศ์วิรัติ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์".