Sidebar

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยโลก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายพิธีการ และทีมงานคุณศุภักษร วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี