Sidebar

คณะกรรมการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทีมงานคุณศุภักษร ลงพื้นที่โรงแรมฮาร์ดร๊อค วางแผนงานการจัดตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยโลก วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮาร์ดร๊อค เมืองพัทยา.