Sidebar

ขอเชิญศิษย์เก่าพลศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมงาน คืนสู่เหย้าพลศึกษาสุพรรณบุรี '๖๑ วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโต๊ะได้ที่  ผศ.พิทยา บุญคงเสน  089-2541361   และ ผศ.ยุทธนา วงศ์วิรัติ  086-1752424

ระบบงานของสถาบัน

 

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา