Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา วงศ์วิรัติ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล.

ระบบงานของสถาบัน

 

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา