Sidebar

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561 โดยกรมพลศึกษาร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561

โดยกรมพลศึกษาร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

รายละเอียดการแข่งขัน

รายการ

เอกสาร Download

1.    ประกาศ การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561

 

2. กติกาและวิธีการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561(เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

 

3. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)

 

4. เว็บแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์

https://goo.gl/4UFgcp หรือ  ผ่าน QR Code

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.อำนวย บุญเส็ง โทร. 085-5066643

ระบบงานของสถาบัน

bannerresearch01

student online

menu1 


menu1

banner side3

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา