Sidebar

 • 中文
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561 โดยกรมพลศึกษาร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

   

  การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561

  โดยกรมพลศึกษาร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

  วันที่ 4 สิงหาคม 2561

  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  รายละเอียดการแข่งขัน

  รายการ

  เอกสาร Download

  1.    ประกาศ การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561

   

  2. กติกาและวิธีการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561(เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

   

  3. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)

   

  4. เว็บแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์

  https://goo.gl/4UFgcp หรือ  ผ่าน QR Code

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.อำนวย บุญเส็ง โทร. 085-5066643

  ระบบงานของสถาบัน

  bannerresearch01

  menu1 


  menu1

  banner side3

  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  fb2


  menu1

  fb ipe

   

  เชื่อมโยงเว็บภายนอก

  CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา