th th en gb

Sidebar

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561 โดยกรมพลศึกษาร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561

โดยกรมพลศึกษาร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

รายละเอียดการแข่งขัน

รายการ

เอกสาร Download

1.    ประกาศ การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561

 

2. กติกาและวิธีการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจำปี 2561(เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

 

3. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)

 

4. เว็บแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์

https://goo.gl/4UFgcp หรือ  ผ่าน QR Code

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.อำนวย บุญเส็ง โทร. 085-5066643

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

 

TNSU Webmail

62banner side11

62banner side12

62fb infomation 

banner side IT

62banner side13


62banner side1

62banner side3

62banner side2


62banner side4


62banner side5


62banner side6


62banner side7


62banner side8


62fb edu


62banner side9

62fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา