Sidebar

สัญลักษณ์

ตราเครื่องหมายและสัญลักษณ์

ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

 

ตราสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

ลักษณะของตราสัญลักษณ์ เป็นรูปพระพลบดี ทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรี ที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทองมีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต

สีประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เขียว-ขาว-เหลือง เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กันคือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา

พระพลบดี     หมายถึง      เทพแห่งความแข็งแรง

ห่วงสีเขียว     หมายถึง      พลศึกษา

ห่วงสีขาว       หมายถึง     จริยศึกษา

ห่วงสีเหลือง    หมายถึง     พุทธิศึกษา